שערים חשמליים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בטיחות בשערים

 
בטיחות מושגת ע"י שילוב אמצעים אקטיביים עם פעולות נוספות. טעות נפוצה היא לחשוב שברגע שהוזמן רכיב בטיחות זה או אחר אזי אין סכנה בטיחותית במוצר.

טעות נפוצה נוספת היא לחשוב שבפעולת פתיחת שער חשמלי אין סכנה ואילו רק פעולת הסגירה היא המסוכנת.

בבואנו לבחון כיצד להגביר בטיחות המוצר, עלינו, ראשית, לנסות ולאפיין הסכנות הצפויות, אולם, לעולם אין להתעלם מסכנות אפשריות בשל מצבים חריגים ונדירים.

המידע המופיע להלן הנו לנוחותכם בלבד ואינו מהווה ייעוץ ע"י מי שהוסמך לכך.

כל הנקודות הן מצטברות ולא חלופיות.

להלן מספר נקודות בעזרתן ניתן להגביר הבטיחות ולהקטין הסיכוי לפגיעה, גם ללא אביזרי בטיחות אקטיביים כלשהם:
 
מיקום לחצני הפעלה – הלחצנים ימוקמו במקום בו למפעיל קשר עין עם היחידה בעת מתן פקודת ההפעלה ובעת תנועתו, בשני כיווני הפעולה. המפעיל ילווה תנועת היחידה עד להשלמת הפעולה ויהיה מוכן להתערב בעבודתו עם זיהוי מצב מסוכן.

שיטת ההפעלה – על-מנת ליצור מצב פיקוח מתמיד של המפעיל, מומלץ שהפעלת המחסום תתבצע בשיטת פיקוד "אדם מת", כלומר, נדרשת לחיצה רצופה על הלחצן על-מנת להניע את היחידה. בעזיבת הלחצן תיעצר תנועתו.

השארת מעבר נפרד עבור הולכי הרגל והפנייתם לפתח זה. אין לאפשר מעבר הולכי רגל דרך  שער/מחסום החשמלי.

לבצע כל פעולה נדרשת להאטת מהירות הנסיעה באזור  על-ידי שילוט ו/או פסי האטה ו/או כל אמצעי אחר. 

ביצוע ביקורת תקופתית לשער ע"י טכנאים מוסמכים של חברתנו על מנת לודא פעילותו התקינה.

הפעלה ידנית תבוצע רק לאחר שהופסקה אספקת המתח למערכת.
אביזרי בטיחות אקטיביים:

לפני שנפרט לגבי האביזרים השונים, נבקש להסביר נושא עקרוני בהיבט אביזרי הבטיחות:


לוח הפיקוד של השער/מחסום אינו יודע לצפות את העלול לקרות, אלא, יודע להגיב למצבים המגיעים אליו דרך אביזרי קלט, כגון, אביזרh  הבטיחות. 
 על-כן, יש להתקין אביזרי הבטיחות במיקומים ובכמות שיכסו השטח כראוי ויספקו ללוח הפיקוד מידע מוקדם לגבי סכנה אפשרית.

אביזרי בטיחות מיועדים למניעת תחילת הפעולה, ולא להגיב לרכבים שבתנועה.

זיהוי רכב ע"י אביזר בטיחות מעביר הפקודה אל לוח הפיקוד, אולם, עצירת המוצר אינה מיידית משום שלכל מערכת ישנו קבוע זמן משלה.


*להלן דוגמא: עבור נתיב שמהירות ההרכב המהיר ביותר העוברת בו הנה 40 ק"מ/שעה, שהם, כ-11 מ'/שניה, יש צורך בתחום כיסוי המתחיל במקום השער/מחסום (וכולל אותו) ונמשך החוצה עד לטווח של 11 מ' מהמחסום. הנ"ל בהנחה זמן תגובת המוצר הנו 1 שניה. באופן זה, יתחילו אביזרי 
הבטיחות למנוע סגירת השער/מחסום עוד בטרם הגיע הרכב לקו השער/מחסום.

קיימים אביזרים רבים למטרות ושימושים שונים. שילוב נכון שלהם יכול להגביר הבטיחות. להלן מספר אביזרים נפוצים:
עיניים פוטואלקטריות: האביזר מכיל, בדרך-כלל, 2 רכיבים, עין אחת המשדרת קרן והשניה שקולטת אותה. הפרעה לקרן העוברת בין 2   העיניים תמנע מהשער/מחסום לנוע. אין משמעות לגורם אשר "חתך" הקרן, כלומר, יכול להיות זה רכב ו/או אדם ו/או הפרעה כלשהי, אולם,  טווח הגילוי של  אביזר זה מאד מוגבל (קוטר הקרן הנו מילימטרים בודדים). קיימות גם עיניים אשר המשדר והמקלט שלהן משולבים ברכיב אחד ואילו החזר הקרן  מהצד הנגדי מבוצע באמצעות רפלקטור. 

גלאי כביש: האביזר מכיל רכיב פיקוד ולולאה בקרקע. גלאי הכביש מיועד לזיהוי מתכת המונחת מעליו (כגון, רכב) ונמצא בשימוש גם במערכות  רמזורים, drive-inns ועוד. רגישות הגילוי ניתנת לכיוון בהתאם לצורך. לולאת גלאי ניתן להתקין על קרקע יציבה ואחידה בלבד (אספלט או בטון). 
 ניתן לשלב גלאי כביש בפיקוד השער/מחסום במספר אופנים:

מניעת סגירה בזיהוי רכב.

העברת פקודת הפעלה (מרכיב אחר) לפיקוד השער/מחסום בעת גילוי רכב בלבד. (כלומר, רק בהמצאות רכב ליד השער/מחסום)

העברת פקודת פתיחה/סגירה.

שרוול הגנה: אביזר זה מותקן על המחסום ומיועד להעביר פקודה לפיקוד  לעצור הפעולה לאחר שפגע בעצם כלשהו.

רמזור אדום/ירוק: מיועד לסמן לנהג לגבי אישור/איסור מעבר. ניתן לשלבו בפיקוד באופן שבו האור האדום, המסמן איסור מעבר, יקדים תנועתה הפיזית של היחידה. 

פנס מהבהב: פועל בעת פעולת המנוע ומיועד להתריע על-כך שהשער בתנועה. ניתן לשלבו בפיקוד באופן שבו פעולתו תקדים את התנועה הפיזית.

 צופר/זמזם: פועל בעת פעולת המנוע ומיועד להתריע על-כך שהמחסום בתנועה. ניתן לשלבו בפיקוד באופן שבו פעולתו תקדים את התנועה הפיזית.

בכל מקום, מומלץ לבצע ביקורת תקופתית. בעת גילוי תקלה, מומלץ להפסיק השימוש במוצר ולפנות למחלקת השרות.
 
 
 
 
לפנייה מהירה לגורן שערים 

 
* שם:
 
* טלפון:
 
  דוא"ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירות בכל הארץ

Google+